Search Results for: kazania do chorych

IV Rocznica Powstania Kościoła Ulicznego w Warszawie, 17.09 godz. 19

IV Rocznica Powstania Kościoła Ulicznego w Warszawie

W najbliższą środę, przy metrze Centrum o godz. 19, odbędą się uroczyste obchody 4 rocznicy powstania Kościoła Ulicznego w Warszawie. Jego działalność wywiera niekwestionowany wpływ na środowisko osób bezdomnych, z którym władze miasta …

Ogólnopolska Konferencja Kościoła Ulicznego i Marszu dla Jezusa

Ekumeniczna Informacja Prasowa

Ogólnopolska Konferencja Kościoła Ulicznego i Marszu dla Jezusa

W Poznaniu 20 czerwca rozpocznie się dwudniowa konferencja Kościoła Ulicznego i Marszu dla Jezusa. Jednym z mówców będzie, znany ze swojej radykalnej ewangelizacyjnej działalności, pastor Artur Pawłowski – założyciel …

Orędzie Ojca Świętego na XX Światowy Dzień Chorego

Orędzie Ojca Świętego na XX Światowy Dzień Chorego
(11 lutego 2012 r.)

«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (Łk 17, 19)

Drodzy bracia i siostry!

Z okazji Światowego Dnia Chorego, który będziemy obchodzili 11 lutego 2012 r., we wspomnienie Najświętszej …

Homilia Jana Pawła II podczas Mszy św. w Bydgoszczy (tekst z uzupełnieniami)

Poniżej publikujemy integralny tekst wystąpienia papieskiego, tj. tekst przekazany przez Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej, uzupełniony o spisane z taśmy magnetofonowej, nieautoryzowane dopowiedzenia Papieża, umieszczone w nawiasach kwadratowych. Ewentualnych skrótów czy pominięć nie zaznaczamy, zgodnie z zasadą stosowaną przez Biuro Prasowe …

Top